Telakkarakentaminen mahdollisti laivojen kehittymisen

 

Laiva on suurempi kuin vene, mutta tämän tarkempia määritelmiä ei ole olemassa. Kuitenkin yli 24-metristen alusten kuljettamiseen vaaditaan tutkinto ja sen vuoksi tällaiset alukset määritellään laivoiksi.

Ennen olivat laivat puuta ja miehet rautaa. Nykyään laivat on rakennettu teräksestä erilaisin menetelmin telakkateollisuuden hyödyntäessä viimeisintä laivanrakennusosaamista. Kautta aikojen laivanrakentaminen on ollut taitoa vaativa ala ja laivanrakentajia on arvostettu alansa ammattilaisina. Laivanrakennustaidolla on vankka historiallinen pohja, joka juontaa juurensa jopa tuhansien vuosien taakse. Usein laivanrakentamisen kehittymiseen on ollut vaikuttamassa erilaiset sodat ja niihin liittyvät kaluston kehittämiset. Yleensähän sodan voittaja on se, jolla on uudenaikaisin ja kehittynein sotavarustelu sekä -kalusto.

Laivoja rakennettiin erityisillä laivanrakennustelakoilla jo antiikin aikoina. Tällaiset tyhjäksi pumpattavat kuivatelakat mahdollistivat myös laivojen pohjien huoltamisen. Ongelmana monissa suolaisen meren laivoissa olivat kymmenien senttien pituiset laivamadot, jotka tuhosivat puuosia. Myös erilaiset kotilot muodostuivat usein laivan pohjien ongelmaksi. Laivan pohjiin oli tapana naulata erilliset lyijylevyt, jotka olivat myrkyllisiä ja pitivät tuholaiset loitolla. Laivamatoja ei ennen tavattu muissa kuin suolaisissa merissä, mutta ne ovat levinneet myös Itämereen 1990-luvulta alkaen.

Monissa paikoissa isoja laivoja oltiin rakennettu siten, että ensin aluksen runko rakennettiin maalla ja varustelu tapahtui vasta meressä. Telakoiden yleistymisen myötä aluksia voitiin rakentaa siten, että ensin rakennettuihin kaariin kiinnitettiin lankkuja, joiden avulla aluksista tuli kestävämpiä. Telakat mahdollistivat myös isompien alusten tekemisen sekä kulujen pitämisen alhaalla, sillä työtä oli helpompi organisoida ja osittaa.

Laivanrakentamisen mullisti 1800-luvulla höyrykone, joka korvasi aikaisemman tuuleen tai ihmistyövoimaan perustuneen laivan liikuttamisen. Teräs niin ikään korvasi aikaisemmin käytössä olleen puumateriaalin laivojen rakennusaineena. 1900-luvulle tultaessa laivojen käyttövoima on perustunut höyryturbiineihin, dieselmoottoreihin sekä jopa ydinvoimaan.

Nykypäivän laivateollisuutta säätelee tiukat turvallisuuskriteerit sekä raportointivaatimukset. Laivojen turvallisuuden kehittämistyö alkoi jo 1700-luvulla, kun laivojen valmistukseen ja itse merenkulkuun alettiin myöntää vakuutuksia. Vakuutusten tarkoituksena oli vähentää taloudellista riskiä vahinkojen sattuessa. Tämä aiheutti luonnollisesti sen, että laivaonnettomuuksia alettiin tutkia ja raportoida.